Mens en dier staan centraal in mijn werk. Als autodidact put ik mijn inspiratie uit mijn directe omgeving en ervaringen uit het onderwijs.
Dat is voornamelijk het onderwijzen van asielzoekers maar ook de consumptie van slechte voedingsmiddelen die wij produceren en manier waarop wij omgaan met het milieu. Ik wens u een mooie vlucht in de werkelijkheid van absurdisme en vleugje humor.

Yo (1950)